Om oss

Vi är stolta över att erbjuda marknadens mest utvecklade ambulanser. Här kan inte bara två personer sitta tryggt och framåtvänt med sina säkerhetsbälten fastspända, utan de kan också aktivt arbeta med patienten under resan. Det skapar säkerhet för personal och patient då akut- och intensivvårdsarbetet kan påbörjas direkt.

Våra värdeord

Respekt, Engagemang, Glädje, Kvalitet, Innovation

Vår historia

Under början av 1980-talet gav den unga och modiga Anders Wiman sig av till USA där han mötte cheferna på General Motors. Det var en tid då fordons- och karosstillverkningen redan funnits i Sandviken sedan 1920-talet.

Först ut var Valbo Karosserifabrik, följt av AB Gävle Motorfabrik, som senare blev Carson. Det var ur denna stolta tradition ambulansproduktion tog form, som en direkt efterföljare till Anders Wiman AB och Wiman Ambulance.

År 2003 utvecklade vi den nya chassikonstruktionen med flyttbara sjukvårdskåp. Varje skåp kan återanvändas på tre chassin, vilket inte bara ger våra kunder kostnadseffektivitet utan också banar väg för en hållbar och innovativ framtid inom ambulansindustrin.

Ambulans med två män år 1922

Arbets­miljö

Våra ambulanser ger dig en ljus, öppen, ergonomisk och praktisk arbetsplats där du kan vårda patienten, tryggt fastspänd och framåtvänd. För att ge dig möjligheten att göra ditt bästa arbete, varje gång.

 • Gott om utrymme för vårdteamet, assisterande personal och anhöriga.
 • Säker och lättillgänglig placering av intensivvårdsutrustning.
 • Strategiskt placerat och väl tilltaget utrymme och lastförmåga för ambulansutrustning.
 • Strategisk placering av fästen och utrustning ger överskådlighet.
 • Ytor och material är noga utvalda för att göra det enkelt att hålla rent.

Säkerhet

Säkerhet har alltid varit högsta prioritet i vårt arbete på Ambulansproduktion. Genom hög förarplacering möjliggör vi god sikt och en välplanerad körning – för att göra varje resa så säker och smidig som möjligt.

 • Två framåtvända vårdplatser där du sitter fastspänd under färd.
 • Trygg färd för exempelvis barn och förälder med den vänsterplacerade vårdarstolen.
 • Hög förarplacering ger god sikt och möjlighet att planera sin körning.
 • Stora reflexdekorytor och välplacerade blåljus ger god synlighet i trafiken.

Fram­komlighet

Vårt avlånga land kan bjuda på allt från ishalka och stora snövallar, till dimma och svårframkomliga skogsvägar. Därför är framkomlighet en mycket viktig aspekt när vi tar fram våra ambulanser.

 • Pålitligt heavy duty-chassi ger färre driftstörningar och minskat servicebehov.
 • Duramax® dieselmotor med god prestanda.
 • Kraftfull drivlina, hjulupphängning, antisladdsystem och väldimensionerade bromsar ger god väghållning och hög prestanda.
 • Hög markfrigång och fyrhjulsdrift gör att du tar dig fram även i svårt väglag.

Vill du vara med och utveckla morgondagens ambulans?

Just nu söker vi produktutvecklare!

Integritetspolicy

 Arbetssökande 

 Version 1.1, uppdaterad den 2020-03-26 

 

1 Inledning 

I samband med att du söker anställning i Ambulansproduktion i Sandviken AB (”Bolaget”), samlar Bolaget in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bolaget eller för Bolagets räkning. 

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter. 

Ambulansproduktion i Sandviken AB, 556630-2245 

Mullervägen 23, 811 93 SANDVIKEN-SWEDEN 

026-24 51 30 

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Bengt Olsson på [email protected]. 

För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för Bolaget, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Bolaget att göra. 

3 Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig. 

 1. (a) Namn 
 2. (b) Telefonnummer 
 3. (c) Mejladress 
 4. (d) Adress 
 5. (e) CV 
 6. (f) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester 
 7. (g) Information som inhämtas från referenser 
 8. (h) Intervjuanteckningar 

4 Vad använder bolaget dina uppgifter till?

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan. 

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta. 

5 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till rekryteringsbolaget som hanterar rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Vänligen notera dock att Bolaget inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsbolaget, och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter. 

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 

6 Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES 

7 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat. 

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket. 

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

8 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5. 

 1. (a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 
 2. (b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan 
 1. personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. 
 2. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. 
 3. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. 
 4. (e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. 
 5. (f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 
 6. (g) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på [email protected]. 

9 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via versionsuppdatering på hemsidan. 

Teknisk specifika­tion

Motor

 • 8-cylindrig turbo dieselmotor
 • Cylindervolym 6600 cm 3
 • Max. effekt 445 hk (332 kW) 3200 rpm
 • Max. vridmoment 1234 Nm 1600 rpm

Transmission

 • 4-hjusdrift
 • 10-stegs automatlåda, Allisonlåda med förstärkt oljekylning
 • Diffrentialbromsad bakaxel
 • Avgasbroms 

Hjulupphängning och fjädring

 • Framfjädring: Torsionsfjädring
 • Bakfjädring: Luftfjädring med nivåreglering 

Bromsar

 • Ventilerade skivbromsar och servoassisterade ABS bromsar.
 • Antisladdsystem –StabiliTrak-
 • Antispinnsystem -Traction Control- och backstartshjälp

Styrning

 • Servoassisterad styrväxel.
 • Vändcirkel ca 15,8 m
 • Servostyrning med hastighetsreglerad styrkraft. 

Elsystem

 • Generator 150A + 220A (min 76 A)
 • Batteri 12 V 2×63 Ah (min 80 A)
 • Batteri påbyggnad 1x100Ah 

Mått, fordon

 • Axelavstånd: 3987 mm
 • Hjulbasförlängd med 392 mm.
 • Total längd: 6620 mm (max 6500 mm)
 • Total längd med uppfälld baklucka: 7980 mm
 • Bredd: 2170 mm exkl. backspeglar (max 2200 mm)
 • Höjd: 2650 mm (max 3000 mm)
 • Lasthöjd, överkant bårsläde till mark 750 mm med sänkt luftfjädring. (max 750 mm)
 • Spårvidd fram: 1738 mm
 • Spårvidd bak: 1736 mm 

Mått, sjukhytt

 • Invändig längd: 3100 mm (min 2500 mm)
 • Invändig bredd: 2040 mm (min 1400 mm)
 • Invändig höjd: 1650 mm (min 1600 mm) 

Vikt

 • Totalvikt: Max 5450 kg
 • Axeltryck, fram: 2359 kg
 • Axeltryck, bak: 3289 kg
 • Lastförmåga bas-utförande: ca 750 kg (min 450 Kg) 

Sjukhytt

 • Separat, gummiupphängd, hytt i sandwich-konstruktion (möjliggör flytt till nytt chassi 3-4 gånger – mer än 150 000 mil/skåp)
 • Moduluppbyggd inredning
 • Förberedd för medicinsk utrustning
 • Luftomsättningstal: 70 ggr/h (min 20 ggr/h)
 • Luxtal vid patient-yta : 550 lux (min 300 lux)
 • Luxtal vid omgivande yta: 150 lux (min 50 lux)
 • Ljudnivå sjukhytt:
  • 61-62 dB (A) vid 60 km/h (max 70dB (A))
  • 69-70,5 dB (A) vid 120 km/h (max 78 dB(A))

Utrustning

 • AC-anläggning i förar- & sjukhytt
 • Elektriska fönsterhissar
 • Farthållare
 • Fjärrstyrt centrallås för samtliga dörrar och luckor
 • Stöldlarm
 • Yttertemperaturmätare och kompass
 • Elvärme i förarhyttens stolar samt i sjukhyttens stolar
 • Front- och sidoairbag i förarhytt
 • Eluppvärmda och elmanövrerade backspeglar
 • Tonade isolerglasfönster i sjukhytt
 • Syrgas / Andningsluftskapacitet 5×5 liter alternativt. 5×10 liter (min 2×5 liter) 

Övrigt

 • Volym bränsletank: 106 liter
 • Bränsleförbrukning ca 1,6 liter/mil, blandad körning
 • Avgassystem med SCR-system (AdBlue)
 • Antal passagerare: 4-5 varav 1 på bår
 • Ljudnivå förarhytt:
  • 61-62 dB (A) vid 60Km/h (max 70dB (A))
  • 67-69 dB (A) vid 120Km/h (max 78dB (A))

Acceleration

 • 0-100 km/h – 10,5 sekunder
 • 80-120 km/h 7,5 sekunder 

Maxhastighet

 • 160 km/h. Regleras av fordonsdatorn

Vissa tillval kan påverka ovanstående data.