Integritets­policy

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR / General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller som lag i Sverige och övriga EU-länder från och med den 25 maj 2018.

Det är viktigt för oss på Ambulansproduktion att du har förtroende att låta oss hantera och lagra personuppgifter om dig för vår hantering och kommunikation, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Vi värnar om din integritet.

I vår intregritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem samt vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Genom att acceptera cookies samtycker du till att Ambulansproduktion i Sandviken AB får använda cookies på det sätt som anges nedan.

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet: mobil, dator eller surfplatta. Cookien känner igen vilken typ av innehåll som du letat efter och vilka sidor du har besökt på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan vara hur du använder vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor du har besökt.

Cookies gör det möjligt för oss att ge dig bättre service och mäta antalet besökare på webbplatsen samt se användningsmönster. Vi kan även lagra information om dina specifika preferenser, så att vi kan anpassa vår hemsida efter just dina individuella intressen.

Vi vidarebefordrar cookies och annan information från din enhet till våra samarbetspartners. De kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Närmare beskrivning av de cookies vi använder

En permanent cookie ligger kvar på din dator en längre tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i minnet medan du är inne på vår webbplats. Sessionscookien försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies. Ambulansproduktion i Sandviken AB använder också tredjepartscookies. En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som webbplatsen har. 

Ambulansproduktion i Sandviken AB använder cookies för att samla in aggregerad data om antal besökare, besökarnas operativsystem, webbläsare, tid på sidan, nya kontra återkommande kunder, etc. Denna data används inte för att personligen identifiera dig utan för att vi ska kunna ge dig mest relevant service och föra statistik.

Vill du veta mer om vilka cookies vi använder så kan du kontakta oss på

Hur ändrar jag mina cookieinställningar?

Om du inte vill att vår webbplats placerar cookies i din dator kan du avaktivera cookies i din webbläsare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. Om du avaktiverar cookies kommer funktionaliteten på vår webbplats att begränsas. 

Hur ändrar jag mitt samtycke?

Om du har frågor eller kommentarer om vår cookiepolicy eller vill ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookies på vår webbplats vänligen kontakta oss på [email protected].

Integritetspolicy

Leverantörer

Version 1.1, uppdaterad den 2020-03-26

1 Inledning

Ambulansproduktion i Sandviken AB (”Bolaget”) har ingått eller avser att ingå ett avtal med det företag som du företräder (”Leverantören”). Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson för Leverantören ska få information om Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgifts-lagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende våra leverantörers kontaktpersoner.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Ambulansproduktion i Sandviken AB, 556630-2245

Mullervägen 23, 811 93 SANDVIKEN-SWEDEN

026-24 51 30

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Bengt Olsson på [email protected].

3 Personuppgifter, ändamål, rättslig grund och lagringstid

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

 1. (a) Namn
 2. (b) Yrkestitel
 3. (c) Telefonnummer
 4. (d) Mejladress

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Leverantören. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med Leverantören inte fullgöras. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Leverantören. Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med Leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med Leverantören. För det fall att din anställning hos Leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara Leverantörens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Bolagets förhållande till Leverantören som Bolaget behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en – 2 –

intresseavvägning, där Bolagets berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Bolagets verksamhet.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kommer inte överföra dina personuppgifter till externa mottagare

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

6 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 1. (a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 2. (b) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 3. (c) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 4. (d) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
 5. (e) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 6. (f) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på [email protected]. – 3 –

7 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via versionsuppdatering på hemsidan.

Ladda ner policy som PDF

Integritetspolicy

Kontaktpersoner hos kundföretag

Version 1.1, uppdaterad den 2020-03-26

 

 1 Inledning 

Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson hos ett kundföretag eller potentiellt kundföretag till Ambulansproduktion i Sandviken AB (”Bolaget”) ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. De kundföretag med vilka Bolaget har en avtalsrelation eller ska inleda en avtalsrelation med kallas nedan för ”Kunder”. 

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende Kunders och Potentiella Kunders kontaktpersoner. 

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter. 

Ambulansproduktion i Sandviken AB, 556630-2245 

Mullervägen 23, 811 93 SANDVIKEN-SWEDEN 

026-24 51 30 

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Bengt Olsson på [email protected]

3 Typer av personuppgifter som behandlas

3.1 Kunder 

Bolaget behandlar följande personuppgifter om Kunders kontaktpersoner. 

 1. (a) Namn 
 2. (b) Telefonnummer 
 3. (c) Mejladress 

Om Kunden är din egen enskilda firma kan vi även komma att inhämta följande uppgifter. 

 1. (a) Firmans organisationsnummer (vilket även är ditt personnummer) 
 2. (b) Kreditupplysning för din enskilda firma 

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Kunden. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med Kunden inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller Kunden som du företräder. – 2 – 

Bolaget sparar också Kundernas köphistorik, dvs. uppgift om köpt produkt, antal, datum och pris. 

3.2 Potentiella Kunder 

Bolaget behandlar uppgift om namn, kontaktuppgifter och befattning avseende kontaktpersoner hos Potentiella Kunder. Uppgifterna samlas in från kundinformation eller dylikt. 

4 Ändamål, rättslig grund och lagringstid

4.1 Kunder 

4.1.1 Kundadministration 

Namn och kontaktuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna fullgöra köpet, leverera varan till Kunden och för att i övrigt administrera Kundens beställningar och att tillhandahålla service till Kunden efter köpet, samt för att i övrigt utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Kunden. Om Kunden inte är en enskild firma utförs behandlingen med en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med Kunden och ge Kunden god service. Om Kunden är en enskild firma är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med Kunden. 

Enskilda firmors organisationsnummer/personnummer behandlas vid köp mot faktura. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som rättslig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna fastställa identiteten hos kunden. 

En kreditupplysning avseende enskilda fimor kan komma att behandlas för att Bolaget ska kunna säkerställa Kundens betalningsduglighet. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att bedöma möjligheten att erhålla betalning. 

Ovan angivna uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. 

4.1.2 Returer, garantianspråk och produktansvar 

Bolaget sparar uppgifter om Kundens köphistorik samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter som Kunden har köpt. I sådan dokumentation kan det förekomma att kontaktpersonens namn och andra uppgifter som rör kontaktpersonen förekommer. Bolaget sparar sådan dokumentation så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna ge Kunden kvalificerad service efter köpet, samt för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav under produktansvarslagen. Uppgifterna sparas för dessa ändamål med stöd av en intresseavvägning. 

4.1.3 Övrigt 

Utöver vad som angivits ovan kan Bolaget komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. – 3 – 

5 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till betalsystemföretag och fraktbolag. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till Kunden. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 

6 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES. 

7 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5. 

 1. (a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 
 2. (b) Rätt till dataportabilitet (endast enskilda firmor). Om du är kund genom enskild firma har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. 
 3. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. 
 4. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. 
 5. (e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. 
 6. (f) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig. 

– 4 – 

 1. (g) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 
 2. (h) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på [email protected]

8 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via versionsuppdatering på hemsidan. 

Ladda ner policy som PDF

Integritetspolicy

Arbetssökande

Version 1.1, uppdaterad den 2020-03-26

 

1 Inledning

I samband med att du söker anställning i Ambulansproduktion i Sandviken AB (”Bolaget”), samlar Bolaget in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bolaget eller för Bolagets räkning.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Ambulansproduktion i Sandviken AB, 556630-2245

Mullervägen 23, 811 93 SANDVIKEN-SWEDEN

026-24 51 30

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Bengt Olsson på [email protected].

För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för Bolaget, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Bolaget att göra.

3 Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

 1. (a) Namn
 2. (b) Telefonnummer
 3. (c) Mejladress
 4. (d) Adress
 5. (e) CV
 6. (f) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester
 7. (g) Information som inhämtas från referenser
 8. (h) Intervjuanteckningar

4 Vad använder bolaget dina uppgifter till?

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.

5 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till rekryteringsbolaget som hanterar rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Vänligen notera dock att Bolaget inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsbolaget, och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6 Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES

7 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

8 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 1. (a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 2. (b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan
 1. personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 2. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 3. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 4. (e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
 5. (f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 6. (g) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på [email protected].

9 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via versionsuppdatering på hemsidan.

Ladda ner policy som PDF

Integritetspolicy

 Arbetssökande 

 Version 1.1, uppdaterad den 2020-03-26 

 

1 Inledning 

I samband med att du söker anställning i Ambulansproduktion i Sandviken AB (”Bolaget”), samlar Bolaget in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

2 Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bolaget eller för Bolagets räkning. 

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter. 

Ambulansproduktion i Sandviken AB, 556630-2245 

Mullervägen 23, 811 93 SANDVIKEN-SWEDEN 

026-24 51 30 

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Bengt Olsson på [email protected]. 

För det fall att du har sökt tjänsten via ett rekryteringsbolag, kan även rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling som rekryteringsbolaget utför innan du presenteras som kandidat för Bolaget, och i övrigt för andra ändamål som inte har med din arbetsansökan till Bolaget att göra. 

3 Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig. 

 1. (a) Namn 
 2. (b) Telefonnummer 
 3. (c) Mejladress 
 4. (d) Adress 
 5. (e) CV 
 6. (f) Eventuella resultat av kompetenstester/personlighetstester 
 7. (g) Information som inhämtas från referenser 
 8. (h) Intervjuanteckningar 

4 Vad använder bolaget dina uppgifter till?

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan. 

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta. 

5 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till rekryteringsbolaget som hanterar rekryteringsprocessen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Vänligen notera dock att Bolaget inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av rekryteringsbolaget, och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter. 

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 

6 Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES 

7 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat. 

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket. 

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

8 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5. 

 1. (a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 
 2. (b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan 
 1. personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. 
 2. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. 
 3. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. 
 4. (e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. 
 5. (f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 
 6. (g) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på [email protected]. 

9 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via versionsuppdatering på hemsidan. 

Teknisk specifika­tion

Motor

 • 8-cylindrig turbo dieselmotor
 • Cylindervolym 6600 cm 3
 • Max. effekt 445 hk (332 kW) 3200 rpm
 • Max. vridmoment 1234 Nm 1600 rpm

Transmission

 • 4-hjusdrift
 • 10-stegs automatlåda, Allisonlåda med förstärkt oljekylning
 • Diffrentialbromsad bakaxel
 • Avgasbroms 

Hjulupphängning och fjädring

 • Framfjädring: Torsionsfjädring
 • Bakfjädring: Luftfjädring med nivåreglering 

Bromsar

 • Ventilerade skivbromsar och servoassisterade ABS bromsar.
 • Antisladdsystem –StabiliTrak-
 • Antispinnsystem -Traction Control- och backstartshjälp

Styrning

 • Servoassisterad styrväxel.
 • Vändcirkel ca 15,8 m
 • Servostyrning med hastighetsreglerad styrkraft. 

Elsystem

 • Generator 150A + 220A (min 76 A)
 • Batteri 12 V 2×63 Ah (min 80 A)
 • Batteri påbyggnad 1x100Ah 

Mått, fordon

 • Axelavstånd: 3987 mm
 • Hjulbasförlängd med 392 mm.
 • Total längd: 6620 mm (max 6500 mm)
 • Total längd med uppfälld baklucka: 7980 mm
 • Bredd: 2170 mm exkl. backspeglar (max 2200 mm)
 • Höjd: 2650 mm (max 3000 mm)
 • Lasthöjd, överkant bårsläde till mark 750 mm med sänkt luftfjädring. (max 750 mm)
 • Spårvidd fram: 1738 mm
 • Spårvidd bak: 1736 mm 

Mått, sjukhytt

 • Invändig längd: 3100 mm (min 2500 mm)
 • Invändig bredd: 2040 mm (min 1400 mm)
 • Invändig höjd: 1650 mm (min 1600 mm) 

Vikt

 • Totalvikt: Max 5450 kg
 • Axeltryck, fram: 2359 kg
 • Axeltryck, bak: 3289 kg
 • Lastförmåga bas-utförande: ca 750 kg (min 450 Kg) 

Sjukhytt

 • Separat, gummiupphängd, hytt i sandwich-konstruktion (möjliggör flytt till nytt chassi 3-4 gånger – mer än 150 000 mil/skåp)
 • Moduluppbyggd inredning
 • Förberedd för medicinsk utrustning
 • Luftomsättningstal: 70 ggr/h (min 20 ggr/h)
 • Luxtal vid patient-yta : 550 lux (min 300 lux)
 • Luxtal vid omgivande yta: 150 lux (min 50 lux)
 • Ljudnivå sjukhytt:
  • 61-62 dB (A) vid 60 km/h (max 70dB (A))
  • 69-70,5 dB (A) vid 120 km/h (max 78 dB(A))

Utrustning

 • AC-anläggning i förar- & sjukhytt
 • Elektriska fönsterhissar
 • Farthållare
 • Fjärrstyrt centrallås för samtliga dörrar och luckor
 • Stöldlarm
 • Yttertemperaturmätare och kompass
 • Elvärme i förarhyttens stolar samt i sjukhyttens stolar
 • Front- och sidoairbag i förarhytt
 • Eluppvärmda och elmanövrerade backspeglar
 • Tonade isolerglasfönster i sjukhytt
 • Syrgas / Andningsluftskapacitet 5×5 liter alternativt. 5×10 liter (min 2×5 liter) 

Övrigt

 • Volym bränsletank: 106 liter
 • Bränsleförbrukning ca 1,6 liter/mil, blandad körning
 • Avgassystem med SCR-system (AdBlue)
 • Antal passagerare: 4-5 varav 1 på bår
 • Ljudnivå förarhytt:
  • 61-62 dB (A) vid 60Km/h (max 70dB (A))
  • 67-69 dB (A) vid 120Km/h (max 78dB (A))

Acceleration

 • 0-100 km/h – 10,5 sekunder
 • 80-120 km/h 7,5 sekunder 

Maxhastighet

 • 160 km/h. Regleras av fordonsdatorn

Vissa tillval kan påverka ovanstående data.