Pressmeddelande NOV 2017

Trafikolyckor med ambulans vanligare än många tror

Statistik från Trafiksäkerhetsverket, Strada visar att det förekom i genomsnitt 1-2 trafikolyckor I månaden med ambulans mellan åren 2003-2013. 

 
Det finns en nollvision om att ingen ska dödas eller skadas för livet i trafiken. Men ändå sker allvarliga trafikolyckor regelbundet med ambulans. Flera forskningsstudier visar också att det är vanligt förekommande att ambulanspersonal inte sitter fastspänd i säkerhetsbältet vilket ökar risken för personskador avsevärt.
 
Under åren 2003-2013 skedde 173 trafikolyckor med ambulans enligt Strada, Trafiksäkerhetsverket. Två personer som färdades i ambulans omkom, en förare och en passagerare. Totalt skadades 218 personer som befann sig i ambulansen, av dem fick 26 personer svåra skador. De flesta som skadades befann sig inne i vårdhytten. Olycksstatistiken för åren 2014-2017 har inte kunnat verifierats på grund av byte av system, meddelar man från Strada.  
 
Både svensk och internationell forskning visar att det är vanligt att vårdpersonal inte använder säkerhetsbälte då de upplever att det försvårar vårdarbetet.

Vi på Ambulansproduktion har som mål att tillverka marknadens bästa ambulanser, där säkerhet, arbetsmiljö och framkomlighet ska vara den bästa som går att få. Våra ambulanser har också varit inblandade i trafikolyckor men vi har utvecklat en storbilsambulans där alla kan sitta fastspända i säkerhetsbältet och samtidigt utföra sina arbetsuppgifter från bältad plats. På så sätt har vi bidragit till Nollvisionen.  Det är vi stolta över!

Mer information om trafikolyckor med ambulans och källhänvisningar hittar ni på vår facebook och hemsida. Följ oss där! Vi lägger regelbundet ut nyheter om ambulanssäkerhet och ambulanssjukvård samt forskning i ämnet.
https://www.facebook.com/ambulansproduktion/?fref=ts
 
Kontakt: Bengt Olsson, VD, marknadsansvarig, bengt.olsson@ambulansproduktion.se, tel: 026-24 51 32, vx 026-24 51 30.
 
Det har byggts storbilsambulanser i Sandviken sedan 1980-talet. De senaste åren har våra ambulanser blivit allt mer efterfrågade i takt med att allt fler beställare höjt kraven för säkerhet och framkomlighet. Fyrhjulsdrift är idag ett krav för många beställare, och att vårdhytten ska vara så stor att minst 2-3 personer kan jobba samtidigt med patienten. Dessutom ska alla kunna sitta fastspänd i säkerhetsbältet och samtidigt utföra nödvändiga arbetsuppgifter under sjuktransport. Vi på Ambulansproduktion AB bygger ambulanser i samarbete med beställare och ambulanspersonal.KÄllor: 

Användning av säkerhetsbälte i vårdutrymmet i ambulansen, Linnéuniversitetet-2016
Trafikolyckor med ambulans, 2003-2013, passagerare, Trafiksäkerhetsverket, Strada
Trafikolyckor med ambulans, 2003-2013, förare, Trafiksäkerhetsverket, Strada
Nollvisionen, Trafiksäkerhetsverket pdf