Om Ambulansproduktion

Säkerhet och arbetsmiljö är våra ledord och det är betydligt mer än fina ord på papperet. Vi är stolta över att erbjuda marknadens mest utvecklade ambulanser där två personer kan sitta framåtvända och fastspända, och arbeta med patienten under färd. Det gör att akut- och intensivvårdsarbetet kan påbörjas direkt i bilen.

Ingen vet bättre än våra kunder vad som krävs för att kunna bedriva säker och effektiv vård i ambulans. Därför har vi en nära och tät dialog med ambulanspersonal och stationspersonal, verksamhetschefer och -utvecklare i flera landsting.

Samarbetet gör att våra ambulanser ständigt utvecklas. Modern teknik och nya smarta lösningar hjälper oss att ständigt ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö och säkerhet.


Telefon
Telefon
026-24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken