Om Ambulansproduktion

Vi är stolta över att erbjuda marknadens mest utvecklade ambulanser där två personer kan sitta framåtvända med säkerhetsbältet på och arbeta med patienten under färd. Det skapar säkerhet för personal och patient då akut- och intensivvårdsarbetet kan utföras i bilen.

Ingen vet bättre än våra kunder vad som krävs för att kunna bedriva säker och effektiv vård i ambulans. Därför har vi en nära och tät dialog med ambulanspersonal och stationspersonal, verksamhetschefer och -utvecklare i flera landsting/regioner.

Samarbetet gör att våra ambulanser ständigt utvecklas. Modern teknik och nya smarta lösningar hjälper oss att ständigt ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö och säkerhet.

Värdeorden som leder och formar Ambulansproduktion:
Respekt, Engagemang, Glädje, Kvalitet, Innovation


Telefon
Telefon
026-24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken