Bristande krav på kompetens bland ambulansförare

”Vårdandet av akut sjuka patienter har ingen som helst betydelse om vårdarbetet spolieras av en trött eller oengagerad ambulansförare som kanske inte borde köra ambulans överhuvudtaget.” 

Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet i en debattartikel i Göteborgsposten. Han har granskat platsannonser där vårdgivare sökte sommarvikarier till ambulanssjukvården.

Arbetsgivarna brister i kraven

I undersökningen hittade han inga uttalade krav i platsannonserna på de sökta ambulansförarnas kompetens. Anledningen är enligt Lundälv att det inte finns lagkrav på ambulansförares kompetens trots att deras jobb innebär att färdas i höga hastigheter för att rädda liv.

Jörgen Lundälv är i debattartikeln kritisk till att arbetsgivarna inte agerar offensivt i frågan.”Det är ambulansarbetsgivarna som borde ha en skyldighet att deklarera vilka förarmässiga krav som ställs på en ambulansförare, oavsett om det är en ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterska eller en sjuksköterska som sitter bakom ratten.” 

HÅRDARE KONTROLL BEHÖVS

Han anser att det behövs ett hårdare kontrollsystem som garanterar att de som ägnar sig åt utryckningskörning verkligen är bäst lämpade för uppgiften.
”Men så länge arbetsgivarna är tysta om ambulansförarens roll och status ur trafiksäkerhetsperspektiv riskerar vi ett system där kompetensen bakom ratten inte spelar någon roll.” 

Jörgen Lundälv anser att lagstiftningen bör skärpas om ambulansförares kompetens vad gäller körningen.” Det är hög tid att ambulansförare diskuterar etikfrågor om körkompetens och möjlighet att vara förebilder för kollegor och medtrafikanter. Det behövs ett hårdare kontrollsystem som kan garantera de mest lämpade kandidaterna för utryckningskörning.”, skriver Jörgen Lundälv i debattartikeln

Forskningsrapporten hittar du här.
Pressmeddelande från Umeå universitet om forskningsrapporten här.


Telefon
Telefon
026 - 24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken