Grattis Sollefteå och Sundsvall!

Två tidiga julklappar till personal och invånare i Västernorrland
I november månad fick ambulansen i Sollefteå och Sundsvall varsin splitterny Chevrolet 709. Personal och invånare i Västernorrland får nu åka en av marknadens säkraste ambulanser.
– Våra erfarenheter av de "nya" storbilsambulanserna är bara positiva! Fördelarna kan inte överskattas, det säger fordonsansvarige Tomas Gidlund i Landstinget Västernorrland.

Vi på Ambulansproduktion har sedan år 2012 levererat totalt 29 ambulanser till Landstinget i Västernorrland. Vi är stolta att vi har fått förtroendet!
Det är i samarbete med beställare och ambulanspersonal som vi utvecklar och bygger ambulanser. Det är så vi jobbar.

”Framkomligheten är en stor fördel”

Nu när vintern kommit på många håll i vårt avlånga land så är våra ambulanser med sin höga markfrigång och fyrhjulsdrift pålitliga oavsett om det är snömodd, ishalka eller snötäckta skogsvägar. Detta är en av flera fördelar med chevaambulanserna tycker Tomas Gidlund som är fordonsansvarig i Sollefteå och i hela Landstinget Västernorrland:  

– Chevaambulanserna har hög säkerhet vid djurkollissioner, och framkomligheten är mycket bra tack vare fyrhjulsdriften och den höga markfrigången. En annan fördel är även att chevaambulansen syns bra när vi är ute på en trafikolycka vid väg och jobbar.

Den rymliga vårdhytten uppger Tomas Gidlund som ytterligare en fördel. Det innebär att det går att vistas flera vårdare samtidigt i vårdhytten och arbeta. Samtidigt som arbetssmiljön är säker då alla kan sitta fastspända i säkerhetsbältet och samtidigt nå all vårdutrustning.

Så är det inte i alla ambulanser. (Se artikel om bältesanvändning) 

Kör långt i verkligheten och budgeten

Men det är inte bara personal och invånare som får en tidig julklapp, även de ekonomiskt ansvariga får en julklapp då den beräknade avskrivningstiden på ett Cheva-chassi är fem år och beräknad körsträcka är så mycket som 45 000 mil. Det är betydligt längre avskrivningstid och många fler mil än vad som är möjligt för de flesta andra storbils- och småbilsambulanser på marknaden.

Avskrivningstiden på Cheva-ambulansens vårdhytt är också betydligt längre än jämförbara ambulanser, då vårdhytten kan återanvändas på flera chassin. Vårdhytten kan flyttas över till tre nya chassin. Detta är kostnadseffektivt och fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Högre körkortskrav

– Nackdelen är väl att man måste ha lastbilskort (C-behörighet) men egentligen är det ingen nackdel, eftersom det är mer välutbildad personal som söker sig till ambulansen i Västrnorrland sedan Cheva-ambulanserna kom, säger Tomas Gidlund på landstinget i Västernorrland.