Ambulans i älgkrock, endast mindre plåtskador

En ambulans krockade med två älgar men bilen fick endast mindre plåtskador och ambulansen kunde köra tillbaka till stationen. På den berörda ambulansstationen säger chefen, som vill vara anonym, att hen är lättad att det var en storbilsambulans, och att skadorna därför blev så begränsade.
– Det är en trygghet att vi kör dessa storbilsambulanser när det händer något. 


Det var en ambulans av modell Cheva 709 som körde utan patient tidigt en vintermorgon i november, på en mindre riksväg i Mellansverige. Det snöade ymnigt och det var halt, enligt ambulanschefen på berörd station.  Ambulansens hastighet ska enligt tillbudsrapporten varit runt 70-75 km i timmen på en 90-sträcka.

Älgarna står mitt på vägen

Plötsligt upptäcker ambulansföraren två älgar som står på vägen, älgarna står cirka 30-50 meter framför fordonet, strax efter att ambulansen kommit ut ur en lång kurva. En av älgarna rör sig mot mitten av vägen, och föraren ser en lucka mellan älgarna, och tar snabbt beslutet att köra mellan älgarna. Det visar sig bli ett riktigt beslut. Bedömningen som ambulansföraren gör är att en kraftig inbromsning riskerar leda till en dikeskörning då det är halt.

När ambulansen passerar älgarna så nuddar bilens vänstra front lätt i den ena älgen men smäller in kraftigare med bilens högra front i den andra älgens bakdel.  Ambulanspersonalen kan lättade se att de klarat älgolyckan med endast små plåtskador och ambulansen går att köra hem till stationen. Ingen person skadades.

Brukar vara totalförstörda

Ansvarige chefen säger på telefon till Ambulansproduktion att hen är lättad att det gick så bra trots allt,  och att hen är tacksam att de har just storbilambulanser: 
- Det är en trygghet att vi kör dessa storbilsambulanser när det händer nåt sånt här.  

Chefen som själv arbetat i fält förklarar lättnaden med att hen själv kommit till olycksplatser och sett många personbilar som krockat med älg och bilarna brukar vara totalförstörda. Händelsen polisanmäldes och eftersök gjordes och älgarna avlivades.