Aktuellt

MAJ 2021

Vårt jobb är att komma fram

Ambulanssjukvården idag blir mer och mer komplex, med ny teknik, ny kunskap och erfarenhet. Man ska hantera situationer av varierande prehospital hälso- och sjukvård med hjälp av alltmer utstuderade tekniska hjälpmedel. Dock kvarstår grunduppdraget att transportera sjuka och skadade.
Har utvecklingen av utryckningsföraren utvecklats i samma takt? Vi frågade Mikael Signon på utbildningsföretaget I am Safe om vad som händer inom modern utryckningsförarutbildning.


Läs mer
MAJ 2021

chassibyte i ny dager 

Region Gävleborg blev först ut skaffa ett extra ambulansskåp för att effektivisera chassibyten. Extraskåpet är ett nytt upplägg med syfte att korta ledtiden från att en uttjänt ambulans tas ur drift till att ett nytt fordon driftsätts.

Läs mer

DECEMBER 2019

Hållbarhet och ekonomi


Våra Ambulanser är kända för hög säkerhet, framkomlighet och riktigt bra arbetsmiljö. Men även ekonomi och hållbarhet är en väsentlig del i vårt koncept, och där spelar just återanvändningen av ambulansskåpet en stor roll. Efter 5 år har en ambulans rullat ungefär 50 000 mil och det är dags att återvinna ambulansskåpet.

Se filmen

APRIL 2018

Säkerheten först - VAD ÄR VIKTIGAST NÄR MAN BYGGER EN AMBULANS?


För oss är det säkerhet för patienten, men också för ambulanspersonalen. Här kan du se hur ambulanspersonalen tränar för att alltid ha kontroll på bilen. Vi använder erfarenheterna från Föne-basen när vi ska tillverka den säkraste ambulansen på marknaden. Se filmen där vi intervjuat ambulanspersonal om chevan på vinterväg.

Se filmen
MARS 2018

Ny stororder till Ambulansproduktion 

Ambulansproduktion i Sandviken har tecknat ett kontrakt med Landstinget Dalarna som beställt sju nya storbilsambulanser av modell Chevrolet 709. Kontraktsvärdet kan uppgå till över 50 miljoner kronor om avtal utnyttjas fullt ut. I kontraktet ingår att Landstinget Dalarna kan byta ut samtliga äldre storbils- och småbilsambulanser till Chevrolet 709 under åren 2018 – 2020. 

Läs mer
FEB 2018

VINTERKÖRNING MED AMBULANS PÅ FÖNEBASEN

TUFFA UTMANINGAR för ambulanspersonal som tränar vinterkörning på Fönebasen i Hälsingland.
Bromsprov i 90 km/tim visar vad våra Chevor går för. Allt under ledning av Magnus Olsson och Jan-Owe Andersson, ägare och driftansvariga på Fönebasen Svenska MPJ AB.

Se filmen

Dec 2017

PÅLITLIG AMBULANS PÅ VINTERVÄGAR

Vintervägarna innebär många gånger tuffa körförhållanden. Utmaningarna för ambulansförare är extra stora då de ska frakta sjuka människor där hälpen finns oavsett (o)väder och om det är ishalka, snömodd eller decimeterdjup snö. Vår Cheva 709, är en extra pålitlig arbetskamrat på vintervägarna, med fyrhjulsdrift som standard och hög markfrigång tar man sig fram i stort sett överallt.

Kolla in videon här med ambulanspersonal i Dalarna.

Dec 2017

TIDIG JULKLAPP TILL VÄSTERNORRLAND

Grattis Sollefteå och Sundsvall som nu fått två splitternya Chevrolet 709 från oss på Ambulans-produktion. Därmed har vi levererat 29 Cheva-ambulanser till landstinget i Västernorrland på fem år. 
– Våra erfarenheter av de "nya" storbilsambulanserna är bara positiva! Fördelarna kan inte överskattas, säger Tomas Gidlund fordons-ansvarig i Landstinget Västernorrland. 

Läs mer

Dec 2017

STORA RISKER NÄR AMBULANS-PERSONAL JOBBAR OBÄLTADE

Användningen av säkerhetsbältet brister när ambulansen kör som fortast. Ambulanspersonal har en känsla att "det händer inte mig", en falsk säkerhet när de jobbar i vårdhytten. Det konstaterar sjuksköterskorna Louise Blixt och Ann-Sofie Andersson i en magisteruppsats från Linnéuniversitetet. 

Se video på facebook om bältesanvändningen.

Läs mer

NOV 2017

AMBULANSOLYCKOR VANLIGARE ÄN MÅNGA TROR

Det är också vanligt att ambulanspersonal jobbar utan säkerhetsbälte vilket gör att de är extra utsatta vid en trafikolycka. Vi har gjort en video där fakta i ämnet serveras. Kolla in den på vår facebooksida.

facebook.com/ambulansproduktion/videos

NOV 2017

PRESSMEDDELANDE AMBULANSLYCKOR

Det finns en nollvision att ingen ska dödas eller skadas för livet i trafiken. Men ändå sker allvarliga trafikolyckor med ambulans inblandade. Flera forskningsstudier visar också att det är vanligt att ambulanspersonal inte sitter fastspända i säkerhetsbältet därför att de då får svårt att utföra sina arbetsuppgifter under färd.

Läs mer

OKT 2017

BRISTANDE KOMPETENSKRAV PÅ AMBULANSFÖRARE

”Vårdandet av akut sjuka patienter har ingen som helst betydelse om vårdarbetet spolieras av en trött eller oengagerad ambulansförare som kanske inte borde köra ambulans överhuvudtaget.” Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet i en debattartikel i Göteborgsposten.
Läs mer

VÅRA STORBILSAMBULANSER I VÄSTERNORRLAND

Ett par år av stränga vintrar i kombination med Socialstyrelsens krav på vilken vård man ska kunna bedriva i en ambulans, fick oss att påbörja en upphandling av storbilsambulanser. Säkerheten för patienten och våra medarbetare är förstås den viktigaste aspekten. Lastkapacitet, framkomlighet och möjlighet att komma åt patienten från alla håll, är andra viktiga argument.

Läs mer

OPPOSITIONEN KRÄVER FYRHJULSDRIVNA AMBULANSER

När snön lägger sig i drivor på vägen blir det tydligt hur viktigt det är med framkomlighet i ambulans. "Vi kan inte ha en situation där ambulanserna inte kan ta sig fram, det är helt orimligt”, menar Dag Larsson, oppositionslandstingsråd i Stockholm.

Läs mer om Dala-ambulansen

LYRISK PERSONAL PÅ MORA-AMBULANSEN

När Folke Dahlberg från Mora-ambulansen och hans kollegor i resten av Dalarna reste runt i Sverige för att undersöka hur framtidens Dala-ambulans skulle se ut, fastnade de för Ambulans­produktions Chevrolet 709. Huvudanledningarna var att det fanns gott om utrymme för vårdteamet, god flexibilitet och hög säkerhet.

Läs mer om Dala-ambulansen

Telefon
Telefon
026-24 51 30
Besökadress
Besökadress
Mullervägen 23, 811 91 Sandviken